NEDENFOR PRÆSENTERES EN ARBEJDSMODEL DER TAGER AFSÆT I HJERNENS TIDLIGE UDVIKLING

Der ligger et stort potentiale i at udbrede viden om hjernens funktioner, udvikling, neuroplasticitet og læring i barnets tidlige udvikling.

“… med de rette påvirkninger kan hjernen ændres radikalt gennem hele livet; den har stor plasticitet […] barnet med den træge udvikling kan senere indhente det tabte eller noget af det…” 

Kjeld Fredens, læge og hjerneforsker (2012)

 

 

 

 

MED NY VIDEN OG NYE TILGANGE SKABES TRIVSEL, LÆRING OG UDVIKLING
HOS DET MINDRE BARN

Du er kommet til rette sted. 

Her finder du ny viden og ny tilgang bygget på neurovidenskab og evidensbaserede strategier.

Udtalelse fra leder af dagtilbud

"Vi måtte erkende, at med de daværende indsatser, formåede vi ikke at skabe den progression hos børnene som vi kunne forvente. Der var simpelthen noget som vi ikke fik øje på! Vi opstartede et samarbejde omkring Tidlig Indsats – og  fik derigennem ny viden, om hvordan vi ved simple og målrettede motoriske øvelser og stimulering af barnets hjerne, kunne optimere barnets fundament for læring. Der er forsat flere af børnene, som er forsinket i deres udvikling – men vi har formået at minimere denne forsinkelse. Evalueringen af vores udviklingsbeskrivelser viser en markant progression på følgende udviklingsområder; opmærksomhed, hukommelse og sociale kompetencer."

Pædagogisk leder af Dagtilbud
Lone Rasmussen

Præsentation af Neuropædagogisk Arbejdsmodel”Neuropædagogik er en pædagogisk praksis på hjernens præmisser, hvor den professionelle medtænker hjernens udvikling, funktion, neuroplasticitet samt sanse-motorik i et lærings- og udviklingsperspektiv. Arbejdsmodellen for Tidlig Indsats er et godt styringsredskab til den neuropædagogiske proces med følsomhed overfor det enkelte barn og hjernens iboende evne til at udvikle sig under de rette betingelser.


Hjernen er ikke alt, men uden hjernen er alt ingenting!”

- Peter Thybo

Sundhedsinnovator, ekspert i sundhedspædagogik og neuropædagogik

Modellen har været til review hos danske forskere, specialiserede børnefysioterapeuter, ergoterapeuter, kiropraktorer og specialister indenfor sansemotorisk træning. 

EN INDSATS FOR DET UDSATTE BARN, HVOR I OPLEVER


Mange af de børn, der har fået gavn af denne tilgang, har også følgende udfordringer:

Oplev et fagligt løft der giver dig nye handlemuligheder med det samme du observerer et barn viser tegn på manglende trivsel eller udvikling.


HVORFOR ER VIDEN OMKRING BARNETS TIDLIGE UDVIKLING RELEVANT I EN TIDLIG INDSATS?


Barnets første hjem er livmoderen, her bliver forskellige adfærdsmønstre allerede skabet og lektioner om, hvordan man forholder sig til andre mennesker. Alt hvad en gravid føler og tænker, viderekommunikeres til barnet via ’neurohormoner’, med lige så stor sikkerhed som alkohol og nikotin"


- Henrik Dybvad Larsen

Psykolog og forsker i epigenetik

ÉN ARBEJDSMODEL
6 ZONER

Arbejdsmodellen er opdelt i 6 zoner der hver især har et arbejdsskema der nemt og overskueligt støtter pædagogiske personale gennem processen. Det er med andre ord en model der imødekommer alle, da pædagogiske personale selv vælger hvor dybdegående de ønsker i vidensniveau.

TIDLIG INDSATS

Vi ved i dag at en tidlig indsats er altafgørende for det udsatte barn. Heckmann studiet forklarer nuanceret hvorledes det ikke kun sikrer det lille barn den bedste udvikling og trivsel, som muligt, men også en socioøkonomisk tilgang der viser hvordan samfundet ikke kun oplever besparelser, men vigtigst af alt sikrer barnet de bedste betingelser for et rigt liv.

EKSPERTVIDEN

Arbejdsmodellen understøtter de nye pædagogiske lærerplaner og har været til review hos nogle af landets førende forfattere indenfor neuropædagogik og forsker i virksomme dagtilbud. understøtter de nye pædagogiske lærerplaner.
Modellen kvalitetssikres ved løbende litteratur- og forskningsgennemgange for at sikre at der formidles den nyeste viden.

OM PHOEBE TOFT

Sygeplejerske med speciale indenfor neurologi og hjernens tidlige udvikling. Uddannet indenfor neuropsykologi og neuropædagogik samt videreuddannelse fra USA indenfor funktionel neurologi

Phoebe Toft er en efterspurgt konsulent inden for det neuropædagogiske felt, hvor hun arbejder systemisk med at afhjælpe børns udfordringer. På baggrund af sin omfattende viden om neurovidenskab og erfaring med hjernens indvirkning på børns trivsel, udvikling og læring, har Phoebe i samarbejde med forsker Louise Hvitved Byskov udviklet den Arbejdsmodellen for Tidlig Indsats. Modellen har en særlig defineret proces der viser sig at skabe synlige og varige resultater med målrettet og konsekvent stimulering af hjernen. Modellen giver helt nye perspektiver på barnets udfordringer og samtidig højner pædagogisk personales indsigt og handlekraft med nye strategier.

“Jeg deltog for en række år siden på en forelæsning hos en amerikansk forsker, som gav et neurovidenskabeligt indblik i, hvordan et barns udtryk kan være, når barnets hjerne mangler specifik og målrettet stimulering. Dette var et afgørende indblik, der blev mit afsæt til at bringe 15 års undervisningserfaring indenfor sundhed, træning og sundhedsforebyggelse helt ned til barnets tidlige udvikling, via videreuddannelse, evidensskabelse og mange timers uddannelse i udlandet. 

I dag arbejder jeg primært med undervisning og supervision hos (i min optik) en af verdens helt centrale og vigtigste faggrupper; nemlig pædagogisk personale. Dem der skal bære de næste generationer frem til en god skolestart med et godt indlærings-fundament og indre oplevelse af succes i egen krop.  

Vi er som forældre afhængige af en høj grad af trivsel i vores børns dagtilbud. Det kender jeg selv til med 2 børn der begge har vist behov for lidt mere støtte i nogle korte perioder. Jeg hører ofte forældre udtrykke at hvis bare de havde haft viden om denne tilgang med deres første barn eller pædagoger der ville ønske de havde kendt til dette fra deres uddannelsestid. Dette genkender jeg selv fra mit første barn. Hvis vi alle sammen omkring hende havde haft et dybere indblik i hjernens tidlige udvikling, sansesystemernes funktion, neuroplasticitet og hvordan vi systematisk kan stimulere de neurale netværk, så havde hun haft en langt bedre skolestart. 

OM LOUISE HVITVED BYSKOV

 

Lektor, Ph.D i pædagogisk sociologi og tidligere uddannelses- og erhvervsvejleder

Med mange års formidlingserfaring, først som folkeskolelærer og nu som lektor, finder jeg stor interesse for at bidrage til udvikling af Arbejdsmodellen for Tidlig Indsats, der sigter efter det udsatte barn eller borger. Evidensen viser et stort potentiale i den neurovidenskabelige tilgang til både at forstå udfordringerne fra nye horisonter,. ….Siden jeg i 1995 begyndte at læse til lærer, har jeg været optaget af pædagogik og den forskel som blandt andet professionelle kan gøre i mødet med andre. Gennem tiden har jeg været optaget af forskellige pædagogiske forhold og tilgange. Nu er jeg meget optaget af hjernens tidligee udvikling, da dette rummer et stort potentiale i forhold til at løfte udsatte børn og borgere. Hvordan en tidlig indsats til det udsatte børn, kan gribes an, har Phobe Toft og jeg givet vores bedste bud på i arbejdsmodellen, som vi introducerer her på hjemmesiden. Modellen bygger på blandt andet viden om hjerneforskning, læringsteori og didaktik,
hvilket er et godt afsæt for det pædagogiske arbejde.